เมื่อ ๖ มี.ค.๖๔
เมื่อ ๐๖๑๐๐๐ มี.ค.๖๔ ฉก.นย.จันทบุรี โดย ชค.ทพ.นย.๔ ฯ (ร้อย.ทพ.นย.๕๔๓ ฯ บ.ผักกาด)
ร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๗ (เครือหวาย) จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๕ (ทับไทร)
จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จันทบุรี จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๓ ศปป.๑ (ภาคกลาง)
จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๓
บ.ผักกาด ทำการตรวจยึดไม้แดง ปริมาตร ๐.๔๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ ท่อน
ไม้ประดู่ ปริมาตร ๒.๑๗ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ท่อน และไม้ประดู่แปรรูป ปริมาตร ๐.๔๑ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ แผ่น
Back to home page
01
02
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading