หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี

     
   
 

---------------------------------------

---------------------------------------

 
 
เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๐
ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี,รอง ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี และ
เสธ.ฉก.นย.จันทบุรี พร้อมด้วย ฝอ.ฉก.นย.จันทบุรี
ทำการตรวจความพร้อมของกำลังพลในการรับตรวจของ
รอง ผบ.กปช.จต. ณ บริเวณหน้า บก.ฉก.นย.จันทบุรี
เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๐
น.อ.ทวี วงศ์วาน ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี  พร้อมด้วย
หน.อุทยานเขาสิบห้าชั้น   รองนายก อบต.ขุนซ่อง  
ปลัด อบต.ขุนซ่อง ผู้ใหญ่บ้านคลองยายไทย เดินทางมา
สำรวจพื้นที่ จัดเตรียมการสร้างคูกันช้างที่ชำรุดในพื้นที่
บ้านคลองยายไทย รวมทั้งตรวจสอบแนว
เสาคอนกรีตกันช้างที่ทาง อบต.ขุนซ่อง
ดำเนินการก่อสร้าง ระยะทาง ๕๐๐ ม.
เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๐
น.อ.ทวี วงศ์วาน ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี ให้การต้อนรับ
น.อ.อภิชัย  สมพลกรัง รอง ผอ.สกค.ยก.ทร. หน.คณะฯ
ในโอกาสเดินทางมารับฟังบรรยายสรุปภารกิจ
การจัดหน่วย การวางกำลัง และความต้องการ
C4ISR ของหน่วย ณ ห้องประชม ฉก.นย.จันทบุรี
เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๐
รอง ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี เป็นผู้แทน
ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี
ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวตามดำริของ
ผบ.กปช.จต. จำนวน ๒๐๐ ผืน
ให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.สอยดาว
ณ ห้องประชุม อบต.สะตอน
ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี
เมื่อ ๑ ก.พ.๖๐
พล.ร.ต.ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
พร้อมคณะ ฝอ.ฯ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยคุกคาม
และข้อมูลด้านการรักษาความมั่นคงของ ฉก.นย.จันทบุรี
ณ ห้องประชุม ฉก.นย.จันทบุรี
เมื่อ ๑ ก.พ.๖๐
น.อ.ขวัญเมือง  ทองช้อย รอง ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสมโภชน์อาคารเรียน
โรงเรียนบ้านตราง ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนทำการเรียน
การสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๐
น.อ.ทวี  วงศ์วาน ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี
ร่วมพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ณ บริเวณศาลเจ้าแม่เขาเกลือ พร้อมกับบำเพ็ญกุศล
ณ บริเวณหน้า บก.ฉก.นย.จันทบุรี เนื่องในวันครบรอบ ๗๖ ปี
เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๐
เสธ ฉก.นย.จันทบุรี เป็นผู้แทน
ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี ร่วมกับ นายนิพนธ์ ภิญโญ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ได้ร่วมตรวจความเรียบร้อยในการเปิดให้ประชาชน
ขึ้นนมัสการเขาพระบาทพลวง บริเวณจุดลานสีวลี
เนินเมตตา ประตูสวรรค์ และรอยพระพุทธบาท

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๐
น.อ.ทวี  วงศ์วาน ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี
เข้าร่วมในพิธีเปิดการอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรม
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำพลวง
(สันเขื่อนพลวง) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏฯ

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๐
น.อ.ทวี  วงศ์วาน ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี
กราบนมัสการให้การต้อนรับพระเทพปริยัติมุนี
พระราชาคณะวัดหงษ์รัตนาราม
ในโอกาสเดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวัน
และได้ร่วมมอบชุดนักเรียนและรถจักรยานให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว
จว.จันทบุรี

 
 
 
ที่ตั้งหน่วย  ทก.พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี  บ.คลองตานี 
ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
โทร. 0-3944-7144 ,37432