หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี

     
   
 

---------------------------------------

---------------------------------------

 
 
เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๔
ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี โดย ชค.ทพ.นย.4 ฯ
(ร้อย.ทพ.นย.๕๔๒ ฯ บ.ป่าวิไล) และ ร้อย.ทพ.นย.547
(บ.เนินดินแดง) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย
ทำการระวังป้องกันและซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน
ตามช่องทางธรรมชาติ
เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๔
ฉก.นย.จันทบุรี
จัดรถยนต์บรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสพภัยแล้ง
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นที่
หมู่ ๖ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๔
ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี  ร่วมให้การต้อนรับ
ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
พร้อมรับมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๔
ฉก.นย.จันทบุรี โดย ชค.ทพ.นย.4ฯ( ร้อย.ทพ.นย.547 ฯ
บ.เนินดินแดง) พบรถจักรยานยนต์ตราอักษร
ฮอนด้า เวฟ 110 I สี ดำ แดง
เมื่อ ๖ มี.ค.๖๔
ฉก.นย.จันทบุรี ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่
ทำการตรวจยึดไม้แดง ปริมาตร ๐.๔๘ ลูกบาศก์เมตร
จำนวน ๒ ท่อน  ไม้ประดู่ ปริมาตร ๒.๑๗ ลูกบาศก์เมตร
จำนวน ๔ ท่อน และไม้ประดู่แปรรูป
ปริมาตร ๐.๔๑ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ แผ่น
เมื่อ ๘ มี.ค.๖๔
ฉก.นย.จันทบุรี ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่
ทำการตรวจยึดไม้ประดู่ ปริมาตร ๖.๒๔ ลูกบาศก์เมตร
จำนวน ๒๓ ท่อน และไม้แดง ปริมาตร ๐.๖๔ ลูกบาศก์เมตร
จำนวน ๒ ท่อน
 
 
 
ที่ตั้งหน่วย  ทก.พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี  บ.คลองตานี 
ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
โทร. 0-3944-7144 ,37432