ผู้บังคับบัญชา
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

นาวาเอก ยุทธนา สระดี
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนาวาเอก เชษฐา คุ้มเจริญ
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนาวาเอก ธนกฤต นาวิกพชระนนท์
เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด