------------------------------------
สำนักงาน หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ
อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุ
รี