พลเรือตรี อภิรักษ์ กลิ่นหม่น

 • พลเรือตรี อภิรักษ์ กลิ่นหม่น

 • รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) โทรศัพท์ติดต่อ 0 3931 1899 ชุมสาย ทร.37921

 • 8 พฤษภาคม 2506
 • สมรส
 • คุณอุไรรัตน์ กลิ่นหม่น
 • 1 คน
 • - หลักสูตร 2 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - ชั้นนายร้อย เหล่า ป.

  - ชั้นนายพัน เหล่า ป.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  -  พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.

  - ผบ.ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.

  - นกบ.กรม ป.พล.นย.

  - หน.วิชาอาวุธและหลักยิง กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ประจำ นย. และ รรก.หน.นสพ.ฝ่าย สพ.บก.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง และ รรก.หน.ฝ่ายการข่าว บก.พล.นย. อีกตำแหน่งหนึ่ง

  - หก.กอง สน.ศฝ.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย. 

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร. 

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - ผอ.กพร.บก.ทรภ.๒

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

  - รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - ผทค.ทร.

  - รอง ผบ.นย.