นาวาเอก จเร โฉมเฉลา

 • นาวาเอก จเร โฉมเฉลา

 • รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) โทรศัพท์ชุมสาย ทร.37924

 • 9 มีนาคม 2511
 • สมรส
 • นางปนิสรา โฉมเฉลา
 • -
 •               ภายในประเทศ               

            - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 85

  - หลักสูตรต้นปืนและนายทหารอาวุธนำวิถี

  - หลักสูตรนายทหารพรรคนาวินชั้นต้น

  - หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีผิวน้ำ

  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

  หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาทางทหารของ ทร.

  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

  ต่างประเทศ

  - Bachelor of Science in Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science, US Coast Guard Academy, USA.

  Master of Science in Electrical Engineering (Signal Processing), Purdue University, USA.

  - Acoustic Analysis, USA.

  - Target Motion Analysis, USA.

  CONTR TSTA – AFL TR, USA.

  FF-1052 ASW Command Consideration, USA.

  Naval Command College, USA.

  Defense Resources Management Course, USA. 

  ตำแหน่ง

  - ต้นหน ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย

  - ผู้บังคับการ ร.ล.คำรณสินธุ 

  - นายทหารยุทธการ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย

  - ต้นเรือ ร.ล.รัตนโกสินทร์

  - ต้นเรือ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย

  - นายทหารปกครอง โรงเรียนนายทหารพรรคนาวินชั้นต้น 

  - อาจารย์กองวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย สรส.  

  - ผอ.โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสท.ทร.  

  - หก.กองการศึกษา ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร.

  - รอง ผอ.กองความมั่นคงทางทะเล ยก.ทร.

  - รอง ผอ.กองการศึกษา วทร.ยศ.ทร.

  - ผบ.มว.เรือที่ ๒ กองเรือดำน้ำ กร.

  - ผอ.สำนักงานราชนาวิกสภา ยศ.ทร.

  - รอง ผอ.ศรชล จังหวัดจันทบุรี

  - รอง เสธ.กปช.จต.(นว.)

  ราชการพิเศษ

  - ปฏิบัติงาน US Central Command ปี 2012 - 2014

  งานอดิเรก

  - ทำการเกษตรยั่งยืน ศึกษาประวัติศาสตร์โลกและการเมือง