ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 04-02-2019 10:20:00
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๒ พล.ร.ท.ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  อ.สอยดาว จ.จันทบุรี