ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ตัดผม และเลี้ยงไอศกรีมให้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 28-11-2022 22:48:49
ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ตัดผม และเลี้ยงไอศกรีมให้แก่เด็กนักเรียน  ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ตัดผม และเลี้ยงไอศกรีมให้แก่เด็กนักเรียน  ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านสามสิบ ม.๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติ คณะครูและนักเรียน ให้ความร่วมมือ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และกล่าวขอบคุณ ร้อย.ยานเกราะ กจต.ในการให้ความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องใน "วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕" ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๓๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ฯ โดย จ่าโท จารุวัฒน์  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่พยาบาล กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๓๖ฯ (บ้านชำราก) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคิรีวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ฯ  โดย เรือเอก สุภาพ นนทวงศ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๓๔ฯ (บ้านเขาล้าน) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโบสถ์ วัดคลองมะนาวตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๘๑๐๐๐ พ.ย.๖๕ จ.อ.ธนากร วรรณชาลี จ่าพลขับ ตอน ขส.ศปศ.๖๑ พร้อมกำลังพลฯร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดชะแมบ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๘๐๙๐๐ พ.ย.๖๕ ชปศ.๖๑๗ฯ จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ภายใต้กิจกรรม โครงการ"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)โดยเข้าเยี่ยม นางเสมอ  ชำปฏิ อายุ ๗๙ ปี เป็นผู้สูงอายุและป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคโลหิตจาง อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๑/๑ ม.๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดัน และมอบยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ครอบครัวนี้มีสมาชิก จำนวน ๓ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๘๐๘๓๐ พ.ย.๖๕   ชปศ.๖๑๕ฯ  จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียน  นายจำลอง ขำศิริ อายุ ๘๒ ปี และ นางโสภิศ ขำศิริ อายุ ๗๑ ปี  บ้านเลขที่ ๗ บ.ด่านใหม่  ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง  จว.ตราด  เพื่อสอบถามถึงสุขภาพร่างกายในเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต และมอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ครอบครัวนี้มีสมาชิก จำนวน ๒ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย