กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๒ ฯ (บ้านสะพานหิน) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 01-12-2022 11:32:01
กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๒ ฯ (บ้านสะพานหิน) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่๓ โดย จ่าโท วุฒิชัย  พานทอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๒ ฯ (บ้านสะพานหิน) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ โดย จ.อ.ธีรพล  แม้นมณี หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๓๑ฯ (บ้านคลองขุด) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดอรุณราษฎร์พัฒนา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๓๐๐๘๓๐  พ.ย.๖๕ หน.ชปศ.๖๑๕ฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพ “กองทัพเรือ”ให้กับ  นายสมพงษ์  ผลวานิจ  อายุ ๖๗ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการไม่สามารถเดินได้  และ นาง จา  ศิริมงคล อายุ ๙๔ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง  เป็นโรคหัวใจ   ความดัน  หลอดเลือดอุดตัน  และโรคหอบ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๕ บ้านคลองนนทรี  ม.๑  ต.เกาะช้าง  อ.เกาะช้าง  จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เป็นผู้ยากไร้ และเป็นผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการดูแล และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ครอบครัวนี้มีสมาชิก จำนวน  ๔ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๓๐๐๙๐๐ พ.ย.๖๕ ชปศ.๖๑๗ฯ จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับ นางรัชนี  เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ และนางสาวจันทนา  เสี่ยงสลัก แพทย์ประจำตำบลเนินทราย พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ภายใต้กิจกรรม โครงการ"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)โดยเข้าเยี่ยม นายบุญ  แสงจันทร์ อายุ ๘๔ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ อยู่บ้านเลขที่ ๒๘๖ ม.๒ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดัน และมอบยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๒ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๓๐๐๙๐๐ พ.ย.๖๕ ชปศ.๖๑๓ฯ จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้านและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยได้เข้าเยี่ยมกราบนมัสการ พระอัฐพล  สิรินันโท เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์วัดถ้ำแสงเทียน บ.หนองมะค่า ม.๒ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการ กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่สืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย