กองทัพเรือจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 01-12-2022 11:39:57
กองทัพเรือจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

กองทัพเรือจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี