หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๖ฯ (บ้านชำราก) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 02-12-2022 09:23:11
หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๖ฯ (บ้านชำราก) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๐๔๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่๓ ฯ โดย จ.ท.จักรพันธ์ ชุมศักดิ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๖ฯ (บ้านชำราก) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่๓ฯ โดย ร.อ.สุภาพ  นนทวงศ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๔ฯ (บ้านเขาล้าน) จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียน บ้านคลองมะนาว หมู่ที่ ๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๐๑๐๘๓๐ ธ.ค.๖๕ ศปศ.๖๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย น.อ.ชลิต  เย็นฉ่ำ รอง ผบ.ศปศ.๖๑ ร่วมกับ จนท.ทต.โป่งน้ำร้อน พร้อมกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย ออกพบปะเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน ๑๐ ครอบครัว กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และมอบถุงยังชีพ เพื่อให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือมีความยินดีและดีใจที่ทหารเรือเข้ามาเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือ

เมื่อ ๐๑๑๐๐๐ ธ.ค.๖๕ จ.อ.กฤษณ์  ชายโสภา เจ้าหน้าที่ชุดช่าง ศปศ.๖๑ พร้อมกำลังพลฯร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดชะแมบ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย