สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธ.ค.๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง ๖ - ๘ ธ.ค.๖๕ ตาม Link ด้านล่าง

Release Date : 02-12-2022 16:09:21
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธ.ค.๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง ๖ - ๘ ธ.ค.๖๕ ตาม Link ด้านล่าง

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี (royaloffice.th)