เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ

Release Date : 03-12-2022 22:10:29
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ

         เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ สามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือ รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพอากาศ

         เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำนี้ว่า "เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ชื่อภาษาอังกฤษ “H.T.M.S. BHUMIBOL ADULYADEJ" ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย

         ข้อมูลเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช

         1) ความยาวเรือ 124.1 เมตร

         2) ความกว้าง 14.4 เมตร

         3) ระวางขับน้ำเต็มที่ 3,700 ตัน

         4) ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต

         5) ความเร็วสูงสุด 30 นอต

         6) ระยะปฏิบัติการสูงสุดที่ความเร็ว 18 นอต 4,000 ไมล์ทะเล

         7) เครื่องจักรใหญ่ดีเซล

         8) เครื่องจักรใหญ่แก็สเทอร์ไบน์ 

         9) ระบบอาวุธ

             - ปืนใหญ่ขนาด 76 มม.

             - ปืนกลขนาด 30 มม. 

             - ปืนกลขนาด .50 นิ้ว

             - เครื่องยิงตอร์ปิโด

             - เครื่องยิงอาวุธปล่อยนําวิถีทางตั้ง สามารถยิงลูกอาวุธนําวิถีแบบพื้นสู่อากาศ

             - เครื่องยิงอาวุธปล่อยนําวิถีแบบพื้นสู่พื้น

             - ปืนกลป้องกันตนเองระยะประชิด