รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 04-02-2019 10:48:20
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาเอก วีระชัย  หลีค้า  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  ณ ลานขนถ่านสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙๐๐