รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 04-02-2019 10:58:14
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี บำรุงรัก   สรัคคานนท์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐