รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เสธ.กปช.จต. และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พล.อ.สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะฯ

Release Date : 14-12-2022 16:51:36
รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เสธ.กปช.จต. และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พล.อ.สุรัตน์  วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะฯ

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๐๓๐  กปช.จต.โดยมี พล.ร.ต.เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว รอง ผบ.กปช.จต. พล.ร.ต.จักรกฤษณ์  สัมภวะผล เสธ.กปช.จต. และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พล.อ.สุรัตน์  วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ทพ.นย.  อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย