“กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม สวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

Release Date : 20-12-2022 12:57:52
“กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม สวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๖.๓๐ น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้จัดพิธี “สวดมนต์ อธิษฐานจิต” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพลเรือตรี เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมอธิษฐานจิตถวายพระพร

ตามที่ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ขณะนี้ประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นั้น กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้นำกำลังพล น้อมใจกันสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน