รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา

Release Date : 04-02-2019 11:02:53
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเยี่ยมชมกิจการของหน่วย พร้อมกับหารือข้อราชการระหว่างกันของทั้งสองประเทศ โดยมี พลเอก .บุน  เซง รองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ ๕ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น