ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และคณะฯเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.กปช.จต.

Release Date : 20-12-2022 20:09:18
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และคณะฯเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.กปช.จต.

เมื่อ 200900ธ.ค.65 พล.ท.สมชัย มาลินันท์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และคณะฯเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.กปช.จต.โดยมี  พล.ร.ต.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นผู้แทนในการรับคณะฯ และนำคณะฯรับฟังการบรรยายสรุป ประสานงานด้านการข่าวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(1)   การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย