รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

Release Date : 04-02-2019 11:18:38
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

พลเรือตรี บำรุงรัก   สรัคคานนท์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐