รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๓" ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 04-02-2019 11:25:25
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๓" ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๓" ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือเอก นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง และร่วมพิธีลอยพวงมาลา เพื่อระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของบรรพชนทหารเรือ ที่ได้เสียสละเนื้อและชีวิตในสมรภูมิการรบอย่างกล้าหาญ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติไทย ณ บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒