กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 09-01-2023 14:27:53
กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) (บ้านคลองขุด) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก  ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา  "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสำรวล  ฉุยฉาย อายุ ๖๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ ม.๓ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ฯ) นำโดย จนท.การเมือง ฯ จนท.พยาบาล ช่างตัดผม ร่วมกับ อบต.ด่านชุมพลและนักการบริบาล ออกพบปะประชาชน ตามโครงการ ”หมอเดินเท้าเข้าชุมชน “ (บวร) ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้กับ นาย ผาด มุสิผล บ้านเลขที่ ๓๑๖/๑ หมู่ที่ ๒ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด   ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) นำโดย จนท.พยาบาล ร้อย.ทพ.นย.๕๑๔ ฯ พร้อมกำลังพลจำนวน ๒ นาย ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ได้ทำการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามโครงการ ”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" (บวร) ทำการตรวจร่างกายและมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับ นาย อวยพร แสงสุกใส อายุ ๗๒ ปี บ้านเลขที่ ๔๑๙/๗๐ ม.๗ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.1 ฯ) นำโดย ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๕๑๖ ฯ  (ฐานหมื่นด่าน) จัดกำลังพล ๓ นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก (วันเด็กแห่งชาติ) ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมื่นด่าน ม.๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑ )ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลช่วยกันพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านหนองสลุด ต.ปัถวี อ.มะขาม จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงสถานศึกษาของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดันและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ.หนองเตียน ม.๖ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการ  กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ บ้านสลักเพชรเหนือ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ และตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ  ม.๕ บ้านสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะประจำหน่วย ให้การสนับสนุนรับนักเรียน(ลูกเสือ เนตรนารี)จำนวน ๑๐ คนที่เสร็จสิ้นจากการเข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จว.ตราด เดินทางกลับโรงเรียนวัดวิเวกวราราม ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับส่วนราชการในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย