กิจกรรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน "บวร"

Release Date : 11-01-2023 13:59:33
กิจกรรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน "บวร"

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร้อย.ทพ.นย.๕๑๖ฯ (ฐานหมื่นด่าน) นำโดย ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๕๑๖ ฯ จัดกำลังพล ๖ นาย ดำเนินการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน "บวร" นาง บุญปลูก ปิ่นแก้ว บ้านเลขที่ ๑๑๑/๑ ม.๘ ณ ที่พักสงฆ์หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา  "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสมใจ ตะพองมาตร อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๐ ม.๗ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย