เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถี”

Release Date : 04-02-2019 13:44:41
 เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถี”

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถี”  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑