โครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 15-01-2023 00:00:00
โครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๕๑๐๐๐ ม.ค.๖๖กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดน้ำเขียว ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป 

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑ )ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

.เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดัน มอบข้าวสารและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ.ลานทอง ม.๔ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการ กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  

เมื่อ ๑๕๑๐๐๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ต.บางชัน อ.ขลุง จว.จันทบุรี  ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่

.เมื่อ ๑๕๑๐๓๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพลฯ ร่วมกับประชาชนถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดคลองนนทรี บ.ด่านใหม่ ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป

.เมื่อ ๑๕๐๙๓๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและป่วยติดเตียงในพื้นที่ หมู่ ๖ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้านและของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด(ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๖ ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อ ๑๕๑๗๐๐ ม.ค ๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. นำกำลังพลฯ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน  ณ ที่ตั้งหน่วย ร้อย.ยานเกราะ กจต.  ต.พญากำพุช อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี