กิจกรรมโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

Release Date : 19-01-2023 13:23:39
กิจกรรมโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป 

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑ )ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดัน มอบถุงยังชีพและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ.วังอีแอ่น ม.๑ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการ กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพล บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง  บ.ด่านใหม่   ม.๒ ต.เกาะช้าง  อ.เกาะช้าง  จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ  และดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี  ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด นำกำลังพลแถวสวดมนต์ จำนวน ๑๕ นายเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริรพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยใช้บทสวดมนต์ "โพชฌังคปริตร" ณ หน้า บก.ฉก.นย.ตราด 

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดตราด อ.เมืองตราด จว.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด 

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๓ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วย ได้ดำเนินการสอบถามประวัติการแพ้ยา การเคยได้รับยา และ มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร้อย.ทพ.นย.๕๑๒ ฯ (ฐานหนองบอน) จัดกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการอำเภอบ่อไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย”วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบอน ม.๑ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด 

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร้อย.ทพ.นย.๕๑๒ ฯ (ฐานหนองบอน) สนับสนุนกำลังพลสร้างห้องน้ำ ณ วัดเนินตากแดด หมู่ ๒ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์  ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน "บวร"