พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

Release Date : 20-01-2023 00:00:00
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. ได้นำกำลังพลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ทก.ร้อย.ยานเกราะ กจต. บ.พญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชป.๒๒ ร้อย.ตชด.๑๑๗ ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสะพานหิน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียน วัดสะพานหิน  ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดห้วงโสม​  ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๘ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖  กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพลจำนวน ๗ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ม.๓ บ.สามสิบ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑ )ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดน้ำเขียว ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จว.จันทบุรี  ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ หมู่ ๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้านและของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดัน และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ.หนองแหวน ม.๔ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการ กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะช้าง นายกเทศมนตรี กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดคลองพร้าว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด