กิจกรรมทำความสะอาด พระบรมรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)

Release Date : 23-01-2023 00:00:00
กิจกรรมทำความสะอาด พระบรมรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชุดเฝ้าตรวจนาวิกโยธินพื้นที่เกาะกูด) จัดกำลังพลทำความสะอาด พระบรมรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์​กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ณ วัดอ่าวสลัด อ.เกาะกูด จว.ตราด

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๑ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ )จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๓ ต.ไม้รูด​  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วย ได้ดำเนินการสอบถามประวัติการแพ้ยา การเคยได้รับยา และ มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (น.อ.ยศพัทธ์   พูลเกษม หน.ชค.ทพ.นย.๓ฯ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล) ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒)  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด