ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Release Date : 23-01-2023 16:01:58
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 

เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลฯ และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ให้การสนับสนุนประชาชน ม.๗ ต.เกวียนหักฯ รับ – ส่ง พระภิกษุสงฆ์ วัดตะปอนใหญ่ และ วัดเกวียนหัก จำนวน ๙ รูป ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ณ บ้านเลขที่ ๑๘/๕ ม.๗ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 

เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๙ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน มอบถุงยังชีพกองทัพเรือและข้าวสารจากศาลหลักเมืองจันทบุรี ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพลฯ บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียน ณ วัดคลองนนทรี  บ.ด่านใหม่   ม.๒ ต.เกาะช้าง  อ.เกาะช้าง  จว.ตราด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) รอง ผบ.ฉก.นย.๑๘๒ พร้อมกำลังพลฯ จำนวน ๖ นาย ร่วมทำบุญตักบาตรพระโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณตลาดเทศบาลต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๖ ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน และ ผ้าห่ม ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)