กิจกรรมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

Release Date : 25-01-2023 00:00:00
กิจกรรมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. ให้กำลังพลรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สวนสวยใจกลางมหานคร ความยาว ๗:๒๐ นาที ณ ที่ตั้งหน่วย ร้อย.ยานเกราะ กจต. ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดน้ำเขียว ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพลฯ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้า จัดเก็บขยะใบไม้ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ณ วัดคลองนนทรี บ.ด่านใหม่ ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ม.๖ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จว.จันทบุรี ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและป่วยติดเตียงในพื้นที่ ม.๙ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน มอบถุงยังชีพกองทัพเรือ ข้าวสารจากศาลหลักเมืองจันทบุรีและของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๓ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการสอบถามประวัติการแพ้ยา การเคยได้รับยา มอบยาสามัญประจำบ้าน และผ้าห่ม ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)