กิจกรรมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืนจังหวัดจันทบุรี

Release Date : 27-01-2023 10:05:51
กิจกรรมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืนจังหวัดจันทบุรี

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ น.อ.จเร  โฉมเฉลา รอง เสธ.กปช.จต.(นว.) ผู้แทน ผบ.กปช.จต. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี งป.๖๖ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน ม.ค.66 โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ รอง ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานฯ ณ วัดทับนคร อ.มะขาม จว.จันทบุรี พร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ โดย ศปศ.๖๑ ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน