กิจกรรมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ

Release Date : 27-01-2023 00:00:00
กิจกรรมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพลฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พุทธมณฑลจว.จันทบุรี ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยมี พล.ร.ต.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลฯ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประจำปี งป.๖๖ จากวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ อาคารอเนกประสงค์พราน ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยในการฟังบรรยายฯ ในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติอันดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งจิตสำนึกที่ดีและมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อไป

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ม.๔ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จว.จันทบุรี ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพลฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะช้าง นายกเทศมนตรี กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดคลองนนทรี ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๒ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพลฯ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประจำปี งป.๖๖ จากวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ อาคารอเนกประสงค์พราน ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย นปท.ทร./นปท.๒ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บก.นปท.ทร.ฯ บ.พญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย.(ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๘ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๒ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้านและผ้าห่ม ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)