กิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 28-01-2023 10:06:06
กิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"  ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. จัดกำลังพลฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล มว.ลว.ไกล กจต. จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"  ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ โดยทำการตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านเขาหักพัฒนา ม.๑๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์โป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี  ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป 

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ม.ที่ ๖ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาลลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ประชาชนและผู้สูงอายุ  ม.๑ บ้านคลองนนทรี ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ม. ๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลฯ สวดมนต์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บ้านด่านเนินสูง ม. ๖ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยใช้บทสวดมนต์ "โพชฌังคปริตร" ณ ศาลาการเปรียญ วัดเนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด 

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม. ๕  ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม. ๓ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วย ได้ดำเนินการสอบถามประวัติการแพ้ยา การเคยได้รับยา  มอบยาสามัญประจำบ้าน และผ้าห่ม  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริการตัดผมนักเรียนชาย ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย.(ชค.ทพ.นย.๓ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่