รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฟื้นฟูกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๖๒

Release Date : 04-02-2019 14:18:23
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฟื้นฟูกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ ๖๒

พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฟื้นฟูกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ ๖๒ ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗๓๐