รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต./หส.ผศ.จบ. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พิธีทางศาสนาพุทธ และอ่านคำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

Release Date : 04-02-2023 21:01:25
รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต./หส.ผศ.จบ. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พิธีทางศาสนาพุทธ และอ่านคำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เมื่อ ๐๓๐๙๓๐ ก.พ.๖๖ พล.ร.ต.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต./หส.ผศ.จบ. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พิธีทางศาสนาพุทธ และอ่านคำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสภา ทหารผ่านศึกเพื่อรำลึกถึงและสดุดีวีรกรรมอันกล้า หาญของบรรดาเหล่าทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ได้สละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติในอดีต รวมทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักรบผู้กล้าหาญของชาติ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต./หส.ผศ.จบ. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พิธีทางศาสนาพุทธ และอ่านคำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง