รองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ ๗๘ ปี วันกองพลจันทบุรี

Release Date : 04-02-2019 15:08:28
รองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ ๗๘ ปี วันกองพลจันทบุรี

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ ๗๘ ปี วันกองพลจันทบุรี ณ บริเวณด่านตรวจร่วมเขาเกลือ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุลศล  ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒