รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก”

Release Date : 04-02-2019 15:28:18
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก”

พลเรือตรี บำรุงรัก   สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่าวีรชนไทย ที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทยไว้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลา  พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ และพิธีบำเพ็ญกุศล  ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒