บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) และขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานและความเป็นศิริมงคล

Release Date : 21-02-2019 16:20:15
บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) และขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานและความเป็นศิริมงคล

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) และขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานและความเป็นศิริมงคล โดยมี นาวาเอก ธีรวัฒน์ แสนใจรักษ์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน และหน้าส่วนราชการของอำเภอคิชฌกูฏฯ ให้การต้อนรับ ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒๓๐