กิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 19-03-2023 00:00:00
กิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนปูกระเบื้องศาลาธรรมสังเวช ณ วัดน้ำเขียว ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี พล.ร.ต.เทิดเกียรติ  จิตต์แก้ว รอง.ผบ.กปช.จต. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง