จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 19-03-2023 00:00:00
จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ณ ม ๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม ๑ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วย ได้ดำเนินการสอบถามประวัติการแพ้ยา การเคยได้รับยา และ มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร้อย.ทพ.นย.๕๑๑ ฯ (ฐานหนองบอน) จัดกำลังพลสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียน คีรีศรีสาคร ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลฯ และ เจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ รพ.สต.คานรูด เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ม ๒ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลฯ ร่วมกับประชาชน ต.เนินทราย ขึ้นคานโครงหลังคาศาลาเก็บไม้ วันที่ ๔(เพื่อเก็บไม้ที่รื้อมาจากโรงเรียนวัดเนินทราย) บริเวณสวนป่าวัดเนินทราย ม.๑ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน)