ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 20-03-2023 00:00:00
ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ร้อย.ยานเกราะ กจต. นำกำลังพลฯ จัดกิจกรรมตามโครงการ"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ทำการตัดหญ้า พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านสามสิบพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ ๑ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.นย. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม ๕ ต.ไม้รูดอ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม ๑ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร้อย.ทพ.นย.๕๑๖ ฯ (ฐานหมื่นด่าน) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชุด ชปส.๑๓๐๔ และชุด ชบข.๑๓๐๒ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลฯ และ เจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี  ได้ดำเนินการให้ จนท.พยาบาลประจำชุด ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลฯ ร่วมกับประชาชนถวายภัตตาหารทำบุญเนื่องในประเพณีวันตรุษไทย ณ วัดคลองนนทรี บ.ด่านใหม่ ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๖ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลฯ ร่วมกับประชาชน ต.เนินทราย ขึ้นจันทันโครงหลังคาศาลาเก็บไม้ วันที่ ๕ (เพื่อเก็บไม้ที่รื้อมาจากโรงเรียนวัดเนินทราย) บริเวณสวนป่าวัดเนินทราย  ม.๑ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน)