ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกองทัพเรือเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 20-05-2023 09:13:07
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกองทัพเรือเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกองทัพเรือเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในการนี้ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๖ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ฯ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน การบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองทัพเรือ การบริการชุดตัดผมเคลื่อนที่และการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งปรนนิบัติบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ สำนักสงฆ์ประชาธรรม บ้านจันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิซฌกูฏ จว.จันทบุรี