รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์

Release Date : 20-05-2023 10:41:33
รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์

เมื่อวันที่๑๙ พ.ค.๖๖ พล.ร.ต.อุดมศักดิ์ ผาสุข รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ โดย ฉก.นย.ตราด และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จ.ตราด และได้จัดกิจกรรมกองทัพเรือเพื่อสังคม ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กิจกรรมบวงทรวงพระอนุเสาวรีย์ฯและร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์จำนวน๓เพลง

๒. มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน ๒ แห่ง

๓.กิจกรรมทำบุญใส่บาตรพระจำนวน ๑๐ รูป

๔. จุดบริการประชาชน ได้แก่

   ๔.๑ บริการตรวจสุขภาพ

   ๔.๒ บริการตัดผม

   ๔.๓ บริการตรวจสภาพรถ จยย.และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

   ๔.๔ จุดบริการแจกอาหาร

   ๔.๕ กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบถุงยังชีพ