ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 03-06-2023 00:00:00
ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

.เมื่อ ๐๒ มิ.ย.๖๖กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดน้ำเขียว ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป