ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 05-06-2023 10:20:55
ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๐๓ มิ.ย. (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมทำบุญกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ณ วัดเกษมสีมาราม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดชุดช่าง ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ร่วมกับกำลังพล ร้อย.ทพ.นย.๕๑๖ ฯ (ฐานหมื่นด่าน) ทำการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ นางสาว สำเนียง คล้ายคลึง อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๘๙/๕ ม.๓ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง วัดสุขใจและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ณ วัดสุขใจ ม.๗ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพล พัฒนา ตัดหญ้า และทำความสะอาดเส้นทางหมู่บ้าน ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน  บริเวณทางเข้าหมู่บ้านสลักเพชร ม.๒  ต.เกาะช้างใต้  อ.เกาะช้าง จว.ตราด   ตามโครงการ กิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๖ กปช.จต. โดย (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ณ วัดเกษมสีมาราม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)