รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ

Release Date : 30-03-2019 10:31:05
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ  นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ  นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญ  และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับกำลังพล กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  เยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๓ กองพันทหารราบที่ ๒ ฯ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ  นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง