กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 19-04-2019 09:19:54
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมี พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ท่านเก่า) และ พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ท่านใหม่) ประกอบพิธีฯ  ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒