รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบรีและตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

Release Date : 19-04-2019 10:03:34
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบรีและตราด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ  ในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบรีและตราด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ  ในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘๓๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบรีและตราด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ  ในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง