รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 19-04-2019 10:18:03
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรี

พลเรือตรี อเนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง