รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีเปิดโครงการ “ทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุและผู้ยากไร้”

Release Date : 20-04-2019 11:20:50
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีเปิดโครงการ “ทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุและผู้ยากไร้”

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีเปิดโครงการ “ทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุและผู้ยากไร้” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ วัดบูรพาพิทยาราม(พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๓๐

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีเปิดโครงการ “ทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุและผู้ยากไร้”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง